اخبار شرکت فن آور طب پژوهان رازی

حضور شرکت فناور طب پژوهان رازی در پنجمین همایش و فن بازار ملی سلامت:
19/08/1398

حضور شرکت فناور طب پژوهان رازی در پنجمین همایش و فن بازار ملی سلامت:

شرکت فناور طب پژوهان رازی به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در پنجمین همایش و فن بازار ملی سلامت حضور یافت.
شرکت فناور طب پژوهان رازی مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور در پنجمین همایش و فن بازار ملی سلامت که در روزهای 15 و16 آبان ماه سال جاری برگزار شد، جدیدترین محصولات خود شامل کیت های اکسیدان و آنتی اکسیدان را در معرض دید علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان قرار داد.
در این همایش دو روزه بخش های متنوع و مختلفی همچون نمایشگاه فن‌بازار با مشارکت هسته‌های نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه فناوری به مشتریان از صنایع، سازمان‌های کارفرمایی مربوطه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف دانشگاهی، بیمارستانی و صنایع، پنل‌های تخصصی در موضوعات آموزشی، پژوهشی و فناوری، فراخوان ایده‌های محصول محور در حوزه‌های مختلف سلامت به اجرا در آمد که با استقبال علاقه مندان این حوزه روبه رو شد.
لازم به ذکر است، دوره جاری همایش و فن بازار ملی سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیرخانه دائمی فن بازار سلامت با شعار "دانشگاه نوآور، رونق اقتصاد سلامت" در تنها بندر اقیانوسی ایران، چابهار برگزار شد.
good laboratory practice
1397/10/10

تایید کیفیت کیت سنجش مالون دی آلدهید

کیت سنجش مالون دی آلدهید (MDA) شرکت طب پژوهان رازی (TPR) مستقر در دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دارای مجوز GLP) با شماره ۴۲۵/۶۷۷/د/ ۹۷ مورد تایید قرار گرفت.
1397/09/11

حضور در نمایشگاه بین المللی

حضور شرکت فن آور طب پژوهان رازی (TPR)، مستقر در دانشگاه علوم پزشکی ایران در دومین‌ نمایشگاه بین المللی صنعت بومی زیست در نمایشگاه بین المللی سالن ۱۲ غرفه ۱۷