کیت سنجش آنزیمهای آنتی اکسیدان / کیت سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT)

کیت سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT)
17
Catalase-Enzyme-Activity-Assay-Kit

کیت سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT)

گارانتی: شرکت طب پژوهان رازی مستقر در دانشگاه علوم پزشکی ایران

دمای نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتیگراد

در انبار: موجود

نوع کیت قیمت (تومان)
کیت 48 تستی 600,000
کیت 96 تستی 900,000
0کاتالاز آنزیمی آنتی اکسیدان می باشد که در پروکسیزوم های تقریبا تمام سلول های هوازی وجود دارد و موجب حفاظت سلول ها در برابر آسیب ایجاد شده توسط استرس اکسیداتیو می شود. کاتالاز این عمل محافظتی را از طریق تبدیل هیدروژن پراکسید به آب و اکسیژن (فعالیت کاتالیتیک) انجام می دهد. همچنین این آنزیم دارای فعالیت پروکسیداتیک نیز بوده که می تواند الکل های با وزن مولکولی پایین را به عنوان پذیرنده الکترون به کار گیرد. با وجود اینکه الکل های الیفاتیک به عنوان سوبسترای اصلی کاتالاز استفاده می شوند، سایر آنزیم هایی که فعالیت پروکسیداتیک دارند نمی توانند این سوبسترا ها را مورد استفاده قرار دهند.
کیت سنجش فعالیت کاتالاز شرکت طب پژوهان رازی ابزاری دقیق جهت اندازه گیری فعالیت کاتالاز در سرم، بافت، سلول و دیگر مایع های بیولوژیک فراهم می آورد. این کیت فعالیت آنزیم کاتالاز را از طریق واکنش کاتالاز موجود در نمونه با متانول اندازه گیری می کند که این واکنش در حضور غلظت بهینه ای از پراکسید هیدروژن که ایجاد فرمالدهید می کند صورت می پذیرد. میزان فرمالدهید تولید شده با استفاده از یک کروموژن که فرمالدهید را به آلدهید بنفش رنگ تبدیل می کند از طریق رنگ سنجی اندازه گیری می شود.
پرسش و پاسخ
ثبت پرسش یا نظر