کیت سنجش آنزیمهای آنتی اکسیدان / کیت سنجش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC)

کیت سنجش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC)
16
Total-Antioxidant-Capacity-TAC-Assay-Kit

کیت سنجش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC)

گارانتی: شرکت طب پژوهان رازی مستقر در دانشگاه علوم پزشکی ایران

دمای نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتیگراد

در انبار: موجود

نوع کیت قیمت (تومان)
کیت 48 تستی 480,000
کیت 96 تستی 660,000
0اکسیدان ها مانند گونه های فعال اکسیژن (ROS) و نیتروژن (RNS) می توانند رادیکال های آزاد ی تولید کنند که سبب آسیب اکسیداتیو شدید به لیپید های سلولی، غشاها، پروتئین ها و DNA شوند. آنتی اکسیدانت ها می توانند این رادیکال های آزاد را برداشته و از استرس اکسیداتیو سلولی بوسیله مکانیسم های آنزیمی و غیر آنزیمی جلوگیری کنند. این سیستم های آنتی اکسیدان شامل آنزیم هایی مانند شامل کاتالاز، سوپر اکسید دیس موتاز و گلوتاتیون پراکسیداز; ماکرومولکول هایی مانند آلبومین، سرولوپلاسمین و فرتین; و مولکول های کوچک شامل توکوفرول ها (tocopherols)، کاروتن ها (carotenes)، ویتامین A، یوبیکینول ها (ubiquinols)، گلوتاتیون، اسکوربیک اسید، اوریک اسید و بیلی روبین می باشند. همکاری بین آنتی اکسیدان های مختلف موجب حفاظت بیشتر در برابر حمله رادیکال های آزاد اکسیژن و نیتروژن می شود. بنابراین اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) می تواند اطلاعات بیشتری را در مقایسه با اندازه گیری هر کدام از اجزاء انتی اکسیدانی به تنهایی فراهم کند. کیت سنجش ظرفیت آنتی اکسیدانی شرکت طب پژوهان رازی روشی ساده، تکرارپذیر و استاندارد را برای اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در نمونه های بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما، بزاق، ادرار، بافت هموژنه، کشت سلولی و سایر نمونه های فیزیولوژیکی فراهم می کند.
پرسش و پاسخ
ثبت پرسش یا نظر