کیت سنجش اکسیدان / کیت سنجش مالون دی الدهید (MDA)

کیت سنجش مالون دی الدهید (MDA)
10
malondialdehyde

کیت سنجش مالون دی الدهید (MDA)

برند: TPR دسته بندی: کیت سنجش اکسیدان
گارانتی: شرکت طب پژوهان رازی مستقر در دانشگاه علوم پزشکی ایران

دمای نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتیگراد

در انبار: موجود

نوع کیت قیمت (تومان)
کیت 48 تستی 450,000
کیت 96 تستی 650,000
0سلولهای بدن همواره در معرض مواد اکسید کننده ی مختلف می باشند. گونه های فعال اکسیژن که شامل مولکول های بسیار فعال واجد اکسیژن هستند، از ترکیبات اکسید کننده ی رایج محسوب می شوند. پراکسیداسیون لیپیدی یکی از مکانیسم های شناخته شده آسیب سلولی می باشد. لیپید پراکسیدها شاخصی از استرس اکسیداتیو در سلول ها می باشند که به ترکیبات پایدار و فعال مانند مالون دی الدهید (MDA) تبدیل می شوند. تر کیب MDA می تواند به پروتئین ها باند شود و سبب تغییرات عملکردی و ساختاری در پروتئین های اکسید شده شود. هم چنین MDA میتواند به DNA و سایر ترکیبات داخل سلولی آسیب برساند. اندازه گیری مواد فعال تیوباربیتوریک اسید (TBARS) یک روش کاملا شناخته شده جهت اندازه گیری پراکسیداسیون لیپیدی می باشد. با اینکه درباره اختصاصیت TBARS نسبت به ترکیبات غیر از MDA بحث وجود دارد، این روش بیشترین استفاده را در اندازه گیری پراکسیداسیون لیپیدی دارا می باشد. در صورتی که فرکشن های لیپوپروتئین نمونه ابتدا توسط اسید رسوب داده شوند، تداخل TBARS محلول به حداقل می رسد و تست کاملاً برای پراکسیداسیون لیپید اختصاصی خواهد بود. کیت سنجش مالون دی آلدهید محصول شرکت طب پژوهان رازی (TPR) روشی ساده، تکرارپذیر و استاندارد رابرای اندازه گیری میزان مالون دی آلدهید و آگاهی از پراکسیداسیون لیپیدی در نمونه های بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما، ادرار، بافت هموژنه، لیزات سلولی و مایع محیط کشت فراهم می کند. با توجه به اهمیت مالون دی آلدهید به عنوان یک نشانگر پراکسیداسیون چربی ها و همچنین عملکرد منفی آن در برابر سلامت، نیاز به ارزیابی مالون دی آلدهید در تحقیقات تغذیه ای و پزشکی همچنان احساس می شود.

پرسش و پاسخ
ثبت پرسش یا نظر