کیت سنجش آنزیمهای آنتی اکسیدان / کیت سنجش فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)

کیت سنجش فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)
11
superoxide-dismutase-kit

کیت سنجش فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)

گارانتی: شرکت طب پژوهان رازی مستقر در دانشگاه علوم پزشکی ایران

دمای نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتیگراد

در انبار: موجود

نوع کیت قیمت (تومان)
کیت 48 تستی 600,000
کیت 96 تستی 750,000
0سوپراکسید دیس موتاز آنزیمی است که رادیکال آزاد سوپراکسید را به پراکسید هیدروژن و مولکول اکسیژن تبدیل میکند. رادیکال آزاد سوپراکسید به عنوان محصول جانبی متابولیسم اکسیژن تولید می شود و در صورتی که کنترل نشود میتواند به انواع مختلف آسیب سلولی منجر شود. پراکسید هیدروژن نیز می تواند سبب آسیب سلولی شود که توسط سایر آنزیم ها مانند کاتالاز شکسته می شود. بنابراین SOD یک آنتی اکسیدان مهم در همه سلول های زنده است که در معرض اکسیژن قرار میگیرند. در بدن انسان و تمامی پستانداران 3 نوع SOD وجود دارد: SOD1 که در سیتوپلاسم قرار گرفته است، SOD2 که در میتوکندری قرار گرفته است و SOD3 که خارج سلولی می باشد. SOD1 و SOD3 حاوی روی و مس هستند درحالی که SOD2 حاوی منیزیم می باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که عملکرد SOD می تواند در بیماری های مختلف تغییر کند به عنوان مثال تغییر در فعالیت SOD در بیماری های قلبی عروقی، بیماری های تنفسی، تالاسمی، ALS، سرطان کبد، سندروم دون و...مشاهده شده است. با توجه به اهمیت فعالیت SOD به عنوان یک آنتی اکسیدان در سلول، نیاز به ارزیابی فعالیت SOD در تحقیقات تغذیه ای و پزشکی همچنان احساس می شود.

کیت سنجش فعالیت SOD محصول شرکت طب پژوهان رازی (TPR) می باشد که به روش آنزیمی و منطبق با آخرین یافته های علمی طراحی شده است که روشی ساده، تکرارپذیر و استاندارد را جهت اندازه گیری میزان فعالیت SOD به منظور آگاهی از وضعیت استرس اکسیداتیو در نمونه های بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما، ادرار، بافت هموژنه، لیزات سلولی و مایع محیط کشت فراهم می آورد.

پرسش و پاسخ
ثبت پرسش یا نظر